Parseint('08') Returns 0 With Javascript

07:23AM 02/05/2011, Lập trình web


I came across a rather interesting problem with the Javascript parseInt() function a couple of days ago; if the value is a zero padded string and is '08' or '09' then parseInt() will return 0. This post looks at why 0 is returned and how to solve the problem.


Xem chi tiết »
Tổng Hợp Các Hàm Về Date/Time Trong Mysql

15:30PM 09/03/2011, Lập trình web


NOW(): ngày hiện tại dạng yyyy-mm-dd h:m:s
ví dụ: SELECT NOW(); //kết quả: 2007-03-28 11:29:33

CURDATE(): ngày hiện tại dạng yyyy-mm-dd
ví dụ: SELECT CURDATE(); //kết quả: 2007-03-28


Xem chi tiết »
56 Mẹo Để Cải Thiện Tốc Độ Cho Php

15:26PM 07/01/2011, Lập trình webXem chi tiết »
Làm Sao Để Website Của Bạn Vào Top 10 Của Google ?

00:11AM 18/11/2010, Lập trình web


Đây không chỉ là câu hỏi của tôi mà còn là câu hỏi của rất nhiều người muốn tăng thứ hạng trên công cụ tìm kiếm Google. Làm sao xếp hạng được trong top 10 của Google ? Sau đây là một số bước để bạn thực hiện quảng cáo trực tuyến trên Google.

Xem chi tiết »
10 Sql Tips To Speed Up Your Database

08:48AM 01/05/2011, Lập trình web


Design your database with caution

This first tip may seems obvious, but the fact is that most database problems come from badly-designed table structure.


Xem chi tiết »
Kiểu Datatyle Innodb Và Myisam Trong Csdl Mysql

15:24PM 09/03/2011, Lập trình web


- InnoDB hỗ trợ relationship (data integrity and foreign key constraints) còn MyISAM thì ko: Đa phần các open source đều không coi trọng việc này nhưng nếu ứng dụng của bạn bắt buộc phải dùng foreign key constraints thì InnoDB là lựa chọn của bạn


Xem chi tiết »
20 Điều Tuyệt Vời Và Xấu Xí Của Web

14:26PM 05/01/2011, Lập trình web


Cách đây 2 thập kỷ, nhà khoa học Tim Berners-Lee quyết định xây dựng một hệ thống trao đổi thông tin, được coi là tiền thân của web ngày nay. Khi ấy, ông không thể hình dung phát minh đó ảnh hưởng đến cuộc sống của con người như thế nào.


Xem chi tiết »