130+ Essential Vim Commands

14:54PM 13/08/2013, Lập trình web


Since the 70′s, vi and vim are very popular text editors among programmers. 5 years ago, I wrote an article named “100 vim commands every programmer should know” and here is a reworked, updated version. Enjoy!


Xem chi tiết »
Thiết Kế Trải Nghiệm Người Dùng Với Website

13:07PM 29/06/2011, Lập trình web


Trong 100 người vào trang web, chỉ có 25 người vào thẳng trang chủ. Đại đa số truy cập ngay đến trang họ cần, một phần nhỏ truy cập từ công cụ tìm kiếm. 

Xem chi tiết »
Những Thói Quen Tốt Khi Viết Câu Lệnh T-Sql (Phần 2)

12:58PM 17/06/2011, Lập trình web


Để nâng cao hiệu suất máy chủ SQL và giảm thiểu các lỗi tiềm tàng cho ứng dụng, chúng ta cần phải tập viết code câu lệnh T-SQL một cách tối ưu nhất. 


Xem chi tiết »
Turn Off Cache In Firefox When Your Testing

09:03AM 02/07/2012, Lập trình web


Just a quick tip for those out there that keep doing “Clear Browser Cookies, Cache, Everything…” you can turn it off completely in Firefox while your doing development and testing.


Xem chi tiết »
Những Thói Quen Tốt Khi Viết Câu Lệnh T-Sql (Phần 3)

12:05PM 18/06/2011, Lập trình web


Trong phần ba này, bài viết sẽ giới thiệu cho bạn cách viết câu lệnh T-SQL để đẩy mạnh việc tái sử dụng sơ đồ lưu cache (bộ nhớ đệm). 


Xem chi tiết »
The 11 Javascript Mistakes You're Making

12:15PM 14/06/2011, Lập trình web


JavaScript is relatively easy to learn. However, gotchas abound in this tricky language. Are you sure that you’re not following any bad practices? Today, I’ll point out ten big mistakes you could be making.

Xem chi tiết »
Using Insert Ignore With Mysql To Prevent Duplicate Key Errors

08:24AM 03/05/2011, Lập trình web


An error will occur when inserting a new record in MySQL if the primary key specified in the insert query already exists. Using the "IGNORE" keyword prevents errors from occuring and other queries are still able to be run.


Xem chi tiết »